In de crisistijd staan Klantgerichtheid en Klantbehoud hoog op de agenda’s van het senior management. Dat blijkt ook uit de groei van de markt van CRM-aanbieders, zowel t.a.v. de business- als t.a.v. softwareconsultants. Deze markt is ten opzichte van het jaar hiervoor gegroeid met 8% tot 677 miljoen euro.

Dit bedrag is exclusief de inkomsten uit hardware en software-licenties. De stijging wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de omzetgroei gerealiseerd door CRM-softwareleveranciers. Hoewel zij maar 30% van de markt uitmaken, zijn zij in 2012 gegroeid met 28%.

Platform voor Klantgericht Ondernemen inventariseert jaarlijks het aanbod van dienstverleners, softwareleveranciers en opleiders op het gebied van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen. Het Nationaal CRM Marktoverzicht is samengesteld op basis van het aantal gerapporteerde CRM-consultants waarmee een schatting is gemaakt van de marktomvang van CRM-diensten door het Platform voor Klantgericht Ondernemen. Vervolgens zijn deze naast de cijfers van het vorige jaar (voorjaar 2012) gelegd.

Over het onderzoek 
De informatie is door het projectbureau van Platform voor Klantgericht Ondernemen verzameld door middel van een elektronische vragenlijst die per e-mail aan de bedrijven is gestuurd. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van eigen nieuwsgaring bij informanten die werkzaam zijn bij de diverse bedrijven in het overzicht.
Het Nationaal CRM Marktoverzicht is te downloaden op deze pagina.

Terug naar Blog Overzicht